Klinische psychologie praktijk van Steenbergen Utrecht

Over mij

Ik ben in 1997 afgestudeerd in de klinische psychologie, daarna rondde ik een postdoctorale opleiding tot BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog af (2000). De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt ondermeer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan kan zich laten inschrijven in het BIG-Register.

Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en geregistreerd lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Daarnaast ben ik gespecialiseerd in EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), lid van de vereniging EMDR en geregistreerd als EMDR-practitioner. Aanvullend heb ik mij geschoold in schematherapie en mindfulness.

Ik heb gewerkt bij de Riagg Amersfoort en daarna 14 jaar bij Altrecht, een grote GGZ-instelling in Utrecht. De afgelopen vier jaar werk ik, naast mijn eigen praktijk, bij Indigo, een landelijke instelling voor hulp in de Basis Geestelijke gezondheidszorg.

Registraties en lidmaatschappen: 

Register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
registratienummer: 99054548225
www.bigregister.nl

EMDR Europe Practitioner (specialist) van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
www.emdr.nl

Cognitief gedragstherapeut, lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
www.vgct.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
www.nvgzp.nl