Meer informatie

De praktijkruimte aan de Biltstraat is goed te bereiken vanaf de Ring Utrecht. Er is vrijwel altijd parkeerruimte voor de praktijk, dit is wel betaald parkeren.

Annuleren

Gemaakte afspraken staan vast. Mocht u verhinderd zijn, mailt u dan minimaal 24 uur van tevoren af via info@psychologiepraktijkvansteenbergen.nl of telefonisch of per sms  of app via 06-41465985. Indien u later afbelt, dan zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn 75 euro per afspraak en kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar. 

Klacht of compliment

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de behandeling, dan kunt u dit met mij bespreken om zo samen tot een oplossing te komen. Mocht u een klacht in willen dienen dan kunt u dat doen via de klachtenregeling van de NVGzP. Als u erg tevreden bent over de behandeling en u wilt dat delen, dan kunt u dat melden op www.zorgkaartnederland.nl

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders – al dan niet gecontracteerd- in de curatieve GGZ onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Daarom stel ik mijn kwaliteitsstatuut beschikbaar in mijn praktijk.  

Informatieverstrekking

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het geven van informatie aan het DBC-informatiesysteem, over de diagnose een voorwaarde. Ik moet de hoofdgroep aangeven waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘stemmingsstoornissen’. Deze informatie wordt geanonimiseerd aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem. Als u dit niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.  Als u klacht buiten het verzekerde pakket valt, hoeft deze informatie niet aangeleverd te worden. 

Vragenlijsten/ROM

Mogelijk wordt u aan het begin en einde van de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen in het kader van de Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een manier om het effect en het verloop van de behandeling te meten. Bij het invullen van de vragenlijsten wordt om uw BSN nummer gevraagd. Dit nummer is nodig om de resultaten van een en dezelfde persoon met elkaar te kunnen vergelijken. Uiteindelijk wordt de BSN versleuteld waardoor uw gegevens beveiligd en anoniem zijn. Ik zal de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten met u bespreken tijdens de behandeling. Als u niet wilt meewerken aan de ROM kunt u dat tijdens het intakegesprek aan mij doorgeven. 

Privacystatement/ AVG

Psychologiepraktijk van Steenbergen hecht belang van de bescherming van persoonsgegevens. In mijn Privacystatement (volgens de AVG) leg ik uit hoe ik met informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga. Het gehele Privacystatement vindt u hier: Privacystatement