kosten psychologie

Kosten

Wat zijn de kosten van therapie? Een sessie bestaat uit een gesprek van drie kwartier (directe tijd) en een kwartier tijd voor verslaglegging, dossiervorming, overleg en administratie (indirecte tijd).

Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts verplicht.

De zorg in de Basis-GGZ, is ingedeeld in categorieën waarvoor de NZa de volgende tarieven heeft vastgesteld:

  • Basis GGZ Kort (BK),  € 507,62
  • Basis GGZ Middel (BM),  € 864,92
  • Basis GGZ Intensief (BI); € 1356,25
  • Basis GGZ Chronisch (BC); € 1251,70
  • Basis GGZ onvolledig behandeltraject (BO); € 207,19

Op basis van de klachten (diagnose) vindt indeling in één van deze categorieën plaats. Het wettelijk bepaalde eigen risico is in 2017 vastgesteld op 385 euro. Zowel bij contractvrije als bij gecontracteerde psychologen zal dit eerst worden aangesproken.

De exacte vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden (restitutie of naturapolis). Vanwege de toenemende invloed van verzekeraars op de inhoud van het vak, heb ik geen contracten met verzekeraars afgesloten. Ik heb hier bewust voor gekozen, om verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden.

Omdat ik zonder contracten werk, krijgt u van mij elke één à twee maanden een voorschotnota die u rechtstreeks aan mij voldoet. Na afloop van de behandeling ontvangt u een eindfactuur waarop de gehele behandeling wordt vermeld. Die kunt u indienen bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan, afhankelijk van uw polis 60 tot 100% van de behandeling vergoed. Ik raad u aan om, voordat u met de behandeling start, te overleggen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding, zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan. 
Meer info over vergoedingen: contractvrijepsycholoog.nl

Onverzekerde zorg

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, is wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM 5 diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Klachten waarbij geen DSM diagnose kan worden gesteld dienen zelf te worden betaald. Daarbij is ook de behandeling van bepaalde stoornissen uitgesloten voor vergoeding. Het gaat hierbij o.a. om aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen.

Mensen met deze klachten of problemen kunnen heel goed geholpen worden maar de kosten hiervan komen dus voor eigen rekening (onverzekerde zorg). Voor onverzekerde zorg is geen verwijsbrief nodig. De kosten van deze zorg zijn: Intakegesprek per sessie (60 minuten) 120 euro, individuele therapie per sessie (45 minuten) 95 euro.  

Ook als u de behandeling zelf wilt betalen, gelden de tarieven voor onverzekerde zorg.